Léčba očima chirurga - 8.díl (Metastazující kolorektální karcinom IV. stadia - operační léčba, recidivy a paliativní operace)

Nádory tlustého střeva (KRK) mají tendenci metastazovat, nejčastěji do uzlin, jater a plic. Metastázy (dceřiné nádory) mohou být odhaleny v době zjištění KRK. Hovoříme o tzv. synchronních metastázách.

Dceřiný nádor však může vzniknout někdy i po několika letech. Často po úspěšném odstranění primárního nádoru tlustého střeva či konečníku. V tom případě jsou tyto dceřiné nádory označované jako metachronní.

I v případě takto pokročilého onemocnění kolorektálním karcinomem (IV.stadium) dokáže současná medicína u části pacientů pomoci a zajistit dobrou šanci na přežívání. Tato šance je velká především u pacientů, kterým se podaří tyto dceřiné metastázy radikálně odstranit.

Ještě více se v těchto případech prohlubuje spolupráce všech zúčastněných lékařských odborníků z onkologické komise. Případné operační léčbě ve většině případů předchází léčba v podobě systémové chemoterapie často v kombinací s biologickou léčbou.

Díky stále účinnějším látkám a lékům lze u značné části pacientů postižených metastázami dosáhnout zmenšení dceřiných nádorů. Dále chirurgického odstraněním metastáz, které byly před léčbou původně neodstranitelné.

Metastázy jsou detekovatelné pomocí CT jater či hrudníku. Nejčastěji se dceřiná ložiska vyskytují v játrech. V případě potřeby je CT doplňováno dalšími vyšetřeními umožňujícími velmi přesně odhalit vzdálené metastázy v lidském těle.

Metastázy lze odstranit chirurgickou cestou. Díky pokroku v hrudní chirurgii a zejména jaterní chirurgii se staly tyto velmi náročné operace pro nemocné relativně bezpečné.

Chirurgicky neodstranitelné menší metastázy lze destruovat i termickou energií. Nejčastěji se využívá radiofrekvenční ablace – RFA.

Poznámka : transplantace jater není v současnosti léčebnou metodou u metastazujícího KRK.

Recidivy

Kolorektální karcinom má kromě tendence vytvářet dceřiné nádory i tendenci recidivovat místně. To znamená objevit se znovu na stejném místě.

Nejvíce se místní recidivy objevují v oblasti po odstraněném zhoubném nádoru konečníku. Stanovení diagnózy recidivy nemusí být snadné, zejména po úplném odstranění konečníku.

Chirurgické kompletní odstranění recidivy je jedinou léčebnou možností, při které se dosahuje delšího přežívání.

Řešení těchto lokálních recidiv, zejména u karcinomu rekta, je skutečně obtížné. Případné kompletní odstranění této recidivy je možné jen u menší části pacientů. U většiny pacientů je nutné provést jen neradikální paliativní operaci (např. stomii k zajištění pasáže).

Paliativní operace

V některých případech je stanovena diagnóza kolorektálního karcinomu ve stadiu, kdy není možné radikální odstranění nádoru lokálně. Nebo nelze kompletně odstranit nádor a jeho dceřiná ložiska.

Pokud při tomto pokročilém stadiu kolorektálního karcinomu nemá pacient potíže, není vhodné plánovat operaci.

Víceoborová komise volí některou z neoperačních léčebných modalit za účelem stabilizace nádorového onemocnění či za účelem zmenšení nádoru a jeho dceřiných ložisek. Většinou se jedná o chemoterapii a biologickou léčbu.

U pacientů s výraznými potížemi (krvácení z nádoru, porucha pasáže) se přistupuje k operačnímu řešení, které má za cíl tyto potíže odstranit. Protože se při těchto operacích nádor radikálně neodstraňuje, hovoříme o paliativních operacích.

Patří mezi ně :

  • Paliativní resekce nádoru: Jedná se o takový resekční výkon, kterým se neradikálně odstraní. překážka na trávicím traktu s obnovením celistvosti trávicí trubice nebo se stomií
  • Bypassová operace: Při této operaci se nádor na tračníku ponechá. Pasáž se obnoví tím, že se překážka obejde našitím spojení mezi průchodnou částí tračníku pod a nad nádorem. Výhodou perace je, že nemocný nemá vývod - nelze však provést vždy.
  • Stomie: Je to zdaleka nejčastější paliativní operaci, která má za cíl bezproblémové vyprazdňování trávicího traktu u neodstranitelného nádoru. Jde o časté řešení zejména u pacientů s nádorem konečníku, jenž není kandidátem radikálního odstranění.

Kromě chirurgických paliativních zákroků existují i nechirurgické paliativní zákroky, které mohou obnovit střevní pasáž. Jde o zavádění kolických a rektálních stentů.

Jedná se o speciální předměty zavedené do tračníku či konečníku. Ty rozšiřují zevnitř průsvit tlustého střeva nebo konečníku v místě nádoru. Výhodou je, že nemocný nemá vývod. Bohužel, zavedení stentu není vždy možné především v situacích, kdy jsou pasažovací potíže pacienta akutní.

Sdílejte tento článek