Vaši podpory si velice vážíme. Jsou to právě vaše dary, které nám umožňují pomáhat a informovat širokou veřejnost o všech možnostech léčby a prevence nádorových onemocněních.

Současné možnosti podpory:    

Finanční spoluúčast na Střevo Tour

Ročně máme více než 30 výstav makety tlustého střeva napříč celou ČR. Nejvíce navštěvované destinace jsou náměstí, obchodní centra, kulturní události a nemocnice. Průměrný počet návštěvníků střeva během jedné výstavy je 500 lidí. Zejména v obchodních centrech, na náměstích a na kulturních akcích je třeba brát v potaz také mnohem větší počet lidí, kteří proudí kolem makety, ale nenavštíví ji. Sponzorům a partnerům nabízíme možnost finančně se podílet na konání akce. Příspěvkem vyjadřujete svou podporu naší činnosti a zaujímáte souhlasný postoj k důležitosti informovanosti o možnostech léčby a prevence nádorových onemocněních. Sponzorům umožňujeme umístit logo, společně s ostatními sponzory OnkoMajáku, v blízkosti makety tlustého střeva.

Od 1000 Kč + DPH

Střevo Tour – objednávka makety tlustého střeva

Cena: 1 den – 20.000 Kč bez DPH
2 dny - 35.000 Kč bez DPH (v rámci stejné lokality – max. do 20 km)

Součástí ceny je:

 • Doprava na libovolné místo v ČR
 • Montáž a demontáž makety tlustého střeva
 • Technický dozor
 • Odborní průvodci v potřebném počtu (zdravotní sestry, studenti vyšších ročníků medicíny, lékaři)
 • Pojištění
 • Veškeré tiskoviny
 • Umístění TV a ozvučení (možnost promítání log sponzorů a partnerů)
 • Alikvotní náklady na uskladnění, manipulaci a amortizaci nafukovadla
 • PR a marketingová činnost související s propagací výstavy v dané lokalitě (pozvání médií, spolupráce se známými tvářemi, kampaň na sociálních sítích, další)
 • Foto report, případně možnost natočení audiovizuálních materiálů (rozhovory, reportáže, atd.) 

Podpora rozvoje spolku

Nejvíce limitujícím faktorem při naši činnosti je nedostatečné zázemí a nedostatečný počet pracovních sil. Vzhledem k tomu, že pracovníci Onkomajáku pracují formou „home-office“ přicházejí o výhody vyplývající ze společné spolupráce v jedné kanceláři (porady, kreativní a motivační prostředí, efektivita, možnost sjednávání schůzek v kanceláři, využití skladových prostor). Další finanční prostředky bychom rádi využili na otevření kanceláři a posílení týmu.

 

Připravované projekty:

Nezlomní – nová webová aplikace na www.onkomajak.cz

Aplikace je v České republice prozatím unikátem, žádné jiné řešení neobsahuje takto rozsáhlé funkce a možnosti. Inspirací pro nás byl projekt www.ihadcancer.com a také skutečnost, že v České republice neexistuje platforma, kde by mohli komunikovat pacienti mezi sebou, společně s lékaři a zároveň čerpat výhod sociálních sítí.

Aplikace umožňuje/obsahuje:

 • Najít si spřízněnou duši – pacienta, pacienta v remisi nebo podporovatele ve svém věku a ve svém regionu
 • Sdílet svůj příběh a dopis rakovině
 • Navázat komunikaci formou zpráv s ostatními uživateli
 • Účastnit se diskuzí (internetové fórum)
 • Pokládat otázky v poradně
 • Interaktivní mapu „KOC“ (Komplexních onkologických center) v ČR
 • Sekci články s odbornými publikacemi
 • Informace o léčbě, prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocněních, včetně virtuální prohlídky tlustého střeva

Co bychom chtěli zlepšit/přidat:

 • Pozice ve vyhledávačích/návštěvnost – přestože je náš projekt neziskový a chceme s ním pomáhat, musíme pro zajímavé pozice vynaložit stejné úsilí (čas a finance) jako komerční subjekty. Optimalizace pro vyhledávače je dlouhodobá a nikdy nekončící činnost. Naším cílem je umístit se s vybranými klíčovými slovy v prvních 5 odkazech nabízených vyhledávači google.com a seznam.cz.
 • Publikovat více odborných článků. Vedle již publikovaného seriálu „léčba očima chirurga“, bychom rádi publikovali také „léčbu očima onkologa“, „léčbu očima radiologa“ a „léčbu očima pacienta“.
 • Publikovat kuchařku pro onkologické pacienty, která bude po registraci volně ke stažení
 • Odolnost webových stránek proti cíleným útokům
 • Kalkulačka rakoviny (každý uživatel si bude moci spočítat pravděpodobnost onemocněním nádorovým onemocněním)

Částka 10.000 Kč -  60.000 Kč                       

Roadshow „Zdravé plíce“ (pracovní název)

Roadshow Střevo Tour je jednoznačně jednou z nejvíce úspěšných roadshow v ČR. Pro prvenství hovoří počet objednávek, ale také velký zájem regionálních médií. V prosinci 2010 získal projekt Střevo Tour vítěznou trofej v kategorii Nevládní organizace European Excellence Awards. Rádi bychom využili naše know-how a dobrý vztah s partnery a sponzory k realizaci další roadshow, tentokrát zaměřené na informovanost veřejnosti ohledně léčby a prevence rakoviny plic, kterou v ČR onemocní více než 5000 lidí. Tématikou kouření se budeme zabývat pouze okrajově.

K vidění bude:

 • Velká nafukovací/skládací maketa plic s informačními tabulemi
 • Realistický 3d model plic s interaktivním bronchoskopem (návštěvník si bude moc vyzkoušet vyšetřit model plic bronchoskopem)
 • TV a ozvučení

Částka 200.000 Kč – 300.000 Kč