Léčba očima chirurga - 5. díl (Operace tlustého střeva)

Operace tlustého střeva

Jaké jsou druhy operací rakovinného nádoru tlustého střeva?

1. Pravostranná hemikolektomie

Jde o odstranění pravé poloviny tlustého střeva s následným spojením tenkého střeva s levou polovinou tlustého střeva. Jedná se o relativně bezpečné spojení, kdy se s tlustým střevem spojuje tenké střevo. To má výborné cévní zásobení, což je předpokladem dobrého hojení.

Tento zákrok se plánuje, pokud se nádor vyskytuje v oblasti:

  • slepého střeva – céka (neplést s apendixem)
  • vzestupného tračníku
  • jaterního ohbí tlustého střeva - místa, kde se tlusté střevo otáčí pod játry
  • v pravé polovině tzv. příčného tračníku.

Nádory pravé poloviny tračníku mohou dosahovat větších rozměrů. Tlusté střevo zde má velký průměr a nádory se často projevují relativně pozdně nebo nepříliš výrazně. Mohou někdy prorůstat do stěny břišní, do pravého močovodu, pravé ledviny, v oblasti jaterního ohbí do dvanácterníku.

V případě prorůstání (zvláště u dvanácterníku a slinivky) mohou být nádory operatérem zhodnoceny jako neodstranitelné. Pokud je přece jen odstranění prorůstajícího nádoru možné, pak za cenu složitějšího resekčního zákroku. Spolu s pravou částí tlustého střeva musí být v těchto případech provedena i resekce slinivky a dvanácterníku nebo spolu s pravou částí tlustého střeva je odstraněna pravá ledvina.

Standardní odstranění pravé poloviny tlustého střeva tolerují pacienti velmi dobře. Po operaci spojené se zkrácením tlustého střeva mohou mít někteří operovaní častěji řidší stolice.

Rozšířená pravostranná hemikolektomie

Zákrok je podobný, jen rozsah resekce tlustého střeva je větší. Tato operace se volí především u nádorů pravé části příčného tračníku.

2. Levostranná hemikolektomie

Je operační výkon, kterým se odstraňují nádory tlustého střeva, nacházející se v oblasti levé části tlustého střeva.

Operace je doporučována u nádorů sestupného tračníku. Pro většinu operatérů i u tumorů esovité kličky a nádorů v místě spojení esovité kličky s konečníkem.

3. Resekce sigmatu a rektosigmatu

Na některých pracovištích je u nádorů esovité kličky alternativou této operace výkon menšího rozsahu – resekce esovité kličky - sigmatu či rektosigmatu - podle varianty umístění nádoru.

4. Rozšířená levostranná hemikolektomie

U nádorů v oblasti tzv. slezinného ohbí tračníku a části příčného tračníku v okolí slezinného ohbí se doporučuje kompletní odstranění levé části tračníku s následným spojením příčného tračníku s konečníkem.

Jedná se jen o variantu levostranné hemikolektomie s odebráním větší části příčného tračníku.

Nádory slezinného ohbí mohou prorůstat nebo být v intimním kontaktu se slezinou, někdy i s ocasem slinivky. V těchto případech si může radikální odstranění nádoru vynutit i odstranění sleziny a ocasu slinivky, což s sebou přináší zvýšené riziko pooperačních komplikací.

5. Resekce příčného tračníku

U starších osob a méně rozsáhlých nádorů provádějí někteří operatéři u nádorů v oblasti příčného tračníku jen částečnou resekci příčného tračníku. Platí to zvláště u nádorů umístěných ve střední části příčného tračníku.

 

Sdílejte tento článek