Journalism Award

Ve spolupráci se světovou organizací Global Lung Cancer Coalition (GLCC) vyhlásila naše nezisková organizace soutěž o nejlepší publikační činnost se zaměřením na rakovinu plic. Ocenění a finanční odměnu získaly autorky Mgr. Zdeňka Smejkalová a PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Smejkalová
Je čerstvá absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru výchova ke zdraví a matematiky. Během studií se aktivně zabývala tvorbou didaktických materiálů pro učitele výchovy ke zdraví. Především tématem prevence onkologických onemocnění. Je hlavní autorkou publikace My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. V současné době dokončuje druhý díl publikace Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví, který se zabývá prevencí chronických neinfekčních chorob.

PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Je odborná asistentka na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve výuce se specializuje na problematiku výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol, především na oblast prevence chronických neinfekčních chorob (onkologických onemocnění) a syndromu stáří, reprodukčního zdraví a první pomoci.

Autorky získaly ocenění za Metodický materiál k výuce onkologické prevence My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví – prevence rakoviny plic. Tento metodický materiál je zaměřen na onkologickou prevenci a je určený pro učitele 2. stupně základních škol. Hlavním cílem materiálu je seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti.

Velice si vážíme práce autorek se záměrem osvěty široké veřejnosti již od dětského věku.

Sdílejte tento článek