Jiří Vorlíček

Výkonný výbor

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. dr.h.c. je lékařem a onkologem pětačtyřicet let. Posledních šest let vede Masarykův onkologický ústav, kde v roce 1969 začínal. Je také předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. V minulosti založil a byl 20 let přednostou Interní hematoonkologické kliniky LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. V letech 1997 - 2003 byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je držitelem medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, kterou mu udělil prezident Václav Klaus.  Prof. MUDr. Jiří Vorlíček sbíra spolu se svou ženou současné výtvarné umění a hraje golf.