David Feltl

doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Člen 

2006-dosud: Přednosta kliniky, Radioterapeutická klinika FN Ostrava

2005-2006: Vedoucí Katedry radiační onkologie IPVZ

2003-2005: Tajemník Katedry radiační onkologie IPVZ

2002-2005: Odborný asistent, Radioterapeutická a onkologická klinika 3. lékařské fakulty UK

2002-2005: Vedoucí oddělení teleradioterapie, Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV

2000-2001: Vědecký pracovník, Oddělení experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha

1994-2002: Sekundární lékař, Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha