Jindřich Fínek

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

1983 - doposud onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni

1995 – 2014 primář oddělení

1996 – 2005 odborný asistent - Lékařská fakulta UK v Plzni

2005 – 2012 docent pro obor onkologie  Lékařská fakulta UK v Plzni

2007 – 2012 docent pro obor onkologie, Centrum biostatistiky a analýz, MU Brno

2012 - doposud profesor pro obor onkologie, LF UK v Plzni

2014 – přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN a LF UK v Plzni