Barbora Gregorková

Tajemník

Bc. Barbora Gregorková

Tajemnice

Barbora Gregorková má od roku 2012 vystudovaný bakalářský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Právní vztahy k nemovitostem. V současnosti studuje navazující magisterké studium na stejné fakultě v oboru Veřejná správa. Již dva roky pracuje jako asistentka advokátky a asistentka v insolvenčním oddělení v advokátní kanceláři v Brně. Vedle advokátní kaceláře se věnuje pomoci zrakově postiženým osobám, zejména předvýchovou vodicích psů.