Hledáme pacienty s rakovinou plic, kteří by byli ochotni vyplnit krátký online průzkum, který by nám sdělil jejich zkušenosti s péčí. Jsme členy Global lung Cancer Coalition - aliance pacientských organizací po celém světě vedoucí kampaň za zlepšení výzkumu, léčby a péče o pacienty s rakovinou plic. Průzkum probíhá v 19 zemích s cílem zjištění, zda existují rozdíly mezi tím, co cítí pacienti v České republice ve srovnání s ostatními po celém světě.

Chceme zjistit, jak se pacienti s rakovinou plic popisují, jestli mají pocit, že s nimi bylo zacházeno důstojně a s úctou, a jestli mají pocit, že byl jejich názor vyslyšen, když se rozhodovalo o péči. Také bychom rádi věděli, jaký typ léčby podstoupili.

Průzkum má pouze 10 otázek a dokončení by mělo trvat jen několik minut. Odpovědi budou anonymní. Velice si vážíme vašeho času a vašich poznatků, které nám pomohou v našem úsilí o zlepšení léčby rakoviny plic a péči o pacienty z celého světa. Děkujeme.

Zahajte průzkum ihned https://www.surveymonkey.co.uk/r/LNHKMZL